Nametanjem lažne dileme o lokaciji apelacionog suda, vladajuća koalicija neće uspjeti sakriti suštinske probleme Zakona o sudovima Bosne i Hercegovine, čije usvajanje je jedna od obaveza za donošenje odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.

Evropska komisija je u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji jasno zatražila uspostavu pravosudnog tijela koje bi osiguralo dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini, što znači uspostavu vrhovnog suda BiH koji bi bio četvrta sudska instanca, a ne samo uspostavu odvojenog apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Naročito je neprihvatljiva namjera vladajuće koalicije da Zakonom o sudovima umanji nadležnosti Suda BiH na način da ograniči krivičnu nadležnost te institucije samo na djela počinjena na prostoru oba bosanskohercegovačka entiteta, dok ona krivična djela počinjena na prostoru samo jednog entiteta ne bi bila u nadležnosti Suda BiH.

Zakon o sudovima BiH treba predvidjeti osnivanje vrhovnog suda BiH koji bi bio smješten u Sarajevu, što je obaveza Bosne i Hercegovine na evropskom putu, i nikakva parcijalna rješenja i reduciranja postojećih nadležnosti Suda BiH, prikrivrena lažnom dilemom o lokaciji novoosnovane sudske instance, ne dolaze u obzir i neće proći onako kako je vladajuća koalicija zamislila.