Posljednji javni istupi advokata Nedima Ademovića o izboru sudije Ustavnog suda BiH iz FBiH i ulozi stranaka Trojke u tom procesu u potpunoj su suprotnosti u odnosu na činjenice kojima svjedoči cjelokupna javnost u FBiH.

S ciljem objektivnog informisanja i adekvatnog razumijevanja važnog procesa kakav je izbor sudija Ustavnog suda BiH, pitamo advokata Ademovića da objasni na koji način je „učešćem Trojke u vlasti sa HDZ-om došlo do sukobljavanja načina izbora sudija“?

Sa nestrpljenjem očekujemo i Ademovićevo objašnjenje na koji način je, kako je on to kazao, „Trojka pokušavala profesionalizirati izbor sudija u smislu da se barem biraju sudije koje nemaju bilo kakvu političku hipoteku“?

Javnost u FBiH već godinu dana svjedoči upornim pokušajima stranaka Trojke i HDZ-a BiH, koji se manifestuju i blokadom rada Parlamenta FBiH, da na poziciju sudije Ustavnog suda BiH imenuju Marina Vukoju.

Činjenice da je Vukoja bio kandidat HDZ-a BiH za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i da ne posjeduje apsolutno nikakvo pravosudno iskustvo u potpunoj su suprotnosti sa Ademovićevom ocjenom da Trojka „pokušava profesionalizirati izbor sudija u smislu da se barem biraju sudije koje nemaju bilo kakvu političku hipoteku“.

S druge strane, Trojkina istrajnost da ime Marina Vukoje dostavi Predstavničkom domu kao jedinog kandidata, a zatim i da ga izaberu za sudiju Ustavnog suda BiH, ne samo da negira Ademovićevu tvrdnju o „sukobljavanju načina izbora sudija“ već pokazuje potpunu podređenost Trojke potrebama i željama HDZ-a BiH.

Ne želimo spekulisati o motivima ovakvih Ademovićevih ocjena, niti ih povezivati sa ranijim netačnim interpretacijama Ustava FBiH u vezi sa kandidovanjem i izborom predsjednika/potpredsjednika FBiH, ali smatramo da ovakva ozbiljna pitanja zaslužuju jednako ozbiljan pristup lišen politikanstva i podređenosti ličnim interesima i ambicijama.