Predsjednica organizacije Žene SDA  i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH  Kenela Zuko primila  je delegaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka u kojoj su bili  Jasmina Curić  predsjednica BNV-a,  Fuad Baćićanin potpredsjednik i Mirza  Hajdinović  sekretar.  

Jedna od tema razgovora bila je vezana za položaj Bošnjaka u Sandžaku, kao autohtonom narodu, s bogatom kulturom i višestoljetnom tradicijom.

Imajući u vidu da je  BNV Sandžaka zastupa interese Bošnjaka na tom području, ocijenjeno je da je veoma bitna dalja saradnja između svih krovnih bošnjačkih organizacija BiH i Sandžaka.

Između ostalog,  na sastanku je razgovarano o stanju u BiH i završenim lokalnim izborima. Tom prilikom predsjednica organizacije Žene SDA Kenela Zuko upoznala je prisutne o aktivnostima žena i njihovom učešću na proteklim izborima, kao i potrebu da se nastavi još uspješnija saradnja između organizacija Žene SDA BiH i Žene SDA Sandžaka.