Ucjena predsjednika NIP-a da će problemi finansiranja javnih medijskih servisa, FTV-a i BHRT-a, biti riješeni kada budu instalirani kadrovi „koji rade onako kako politike Trojke od njih traže“, skandalozan je nasrtaj na slobodu medija.
 
Javni medijski servisi moraju biti u službi građana, koji ih i finansiraju, a ne u službi vlasti, kako bi to u nevjerovatno autokratskom maniru željeli Konaković i Trojka.
 
Interes javnosti, uređivačka nezavisnost i poštivanje novinarskih standarda moraju biti principi rada javnih medijskih servisa, a ne želje pojedinih političara da se provode i pravdaju njihove promašene politike.
 
Ovo nije prvi put da Trojka, a naročito Konaković, vrši pritisak na medije, kao i direktno na novinare koji kritikuju njihov rad. 
 
Trojka bi, onako kako je dovedena na vlast - suspenzijom Ustava, očigledno željela i da vlada - suspenzijom slobode medije. 

 

Postaje sve očiglednije kako je i posljednja kriza sa naplatom RTV takse vještački izazvana upravo kako bi Trojka, po „Konakovićem modelu“, zavladala javnim servisima.