Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović primio je danas predstavnike Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo i Udruženja generala Bosne i Hercegovine.
 
Na sastanku je razgovarano o problemima sa kojima se suočavaju ratni vojni invalidi paraplegičari, te o mogućnostima sistemskog rješavanja tih problema kroz izmjene postojećih zakonskih propisa.
 
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine Mujo Aganović upoznao je predsjednika Izetbegovića sa zahtjevima udruženja koja okupljaju ovu kategoriju boraca, te o dosadašnjim i planiranim budućim aktivnostima. Istaknuto je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno 468 osoba koje pripadaju ovoj kategoriji boraca.
 

 

Predsjednik Izetbegović je podržao aktivnosti koje za cilj imaju rješavanje problema ratnih vojnih invalida paraplegičara kao najosjetljivije boračke kategorije. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Glavnog odbora SDA Šerif Špago.