Vama, gospodine Finci, kao i svim bosanskohercegovačkim Jevrejima, čestitam Pesah. Želim da ovaj praznik provedete u zdravlju, radosti i veselju, sa svojim porodicama.

Pesah je praznik i simbol slobode i izbavljenja od ropstva, a u Bosni i Hercegovini slavi već skoro pola milenija, sve otkada su Jevreji našli utočište u svojoj novoj domovini, čineći stoljećima neizostavni dio bosanskohercegovačke multireligijske zajednice.

Pesah između ostalog znači i «mimoći, poštedjeti stradanja», što svakako nosi veliku i posebnu simboliku u ovom teškom vremenu kada se suočavamo sa širenjem opasne bolesti.