- Bosna i Hercegovina već duže od 25 godina funkcionira na bazi Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih aneksa, od kojih je Ankes IV Ustav Bosne i Hercegovine. Originalni primjerak Sporazuma na engleskom jeziku, kao ni prevodi na bosanski, srpski i hrvatski jezik, nikada nisu službeno uručeni Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Neslužbeni prevodi Sprazuma vrlo često se koriste za različita i pogrešna tumačenja njegovih pojedinih odredbi, što izaziva bespotrebne nesporazume među političkim akterima i u javnosti Bosne i Hercegovine.

Stoga od Vas očekujem da Kancelarija visokog predstavnika (OHR) Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem sam čelu, dostavi originalni tekst Sporazuma na engleskom jeziku, te zvanične i ovjerene prevode na bosanski, srpski i hrvatski jezik – navedeno je u današnjem dopisu Bakira Izetbegovića Valentinu Inzku.

FAKTOR