Prema njegovim riječima, takve poruke obično u Bosni i Hercegovini, na neki način, probude i političke subjekte i pojačaju se aktivnosti.

- Tako se desilo i ovaj put. Poznato je da je formirana politička grupa za podršku i tamo su poredana pitanja koja treba riješiti da bi se stekli uvjetiza kandidatski status. Mislim, ona pitanja koja su nama određena kao prioriteti, mi moramo odrediti za svako pitanje ko je zadužen, ko će se pobrinuti da se to pitanje riješi, ko će voditi dijalog, ko će usaglašavati, da se ta pitanja riješe i da ispunimo uvjete - naveo je Genjac.

Kaže da su u SDA za svako pojedino pitanje koje je na dnevnom redu, odredili pojedince ili grupe koji će voditi to i na taj način imaju namjeru da daju maksimalni doprinos ispunjavanju tih uvjeta i konačnom postizanju kandidatskog statusa.

- Za neka pitanja je rok vrlo kratak, narednih šest mjeseci, neka pitanja su dugoročna. Ali neka perspektiva u narednih šest mjeseci, ne treba pobjeći od nje. Treba tu mogućnost iskoristiti, ali uvjet je da se riješe ova pitanja koja su na dnevnom redu - zaključio je Genjac.

FENA