SDA smatra da funkcionisanje javnih medijskih servisa i egzistencija uposlenika BHRT-a i FTV-a ne smiju biti dovedeni u pitanje.

Zbog toga pozivamo rukovodstvo BHRT-a da potpiše ugovor o raspodjeli prihoda koji se prikuplja putem Elektroprivrede BiH po principima koji su do sada važili. 

Istovremeno, od Ministarstva komunikacija  i prometa Bosne i Hercegovine tražimo da kreira trajno rješenje koje će osigurati nesmetano funkcionisanje javnog medijskog servisa, i kojim će se izbjeći svi eventualni budući nesporazumi.

Dok Ministarstvo ne izradi prijedlog trajnog rješenja, smatramo potrebnim da Federalni parlament u budžetu Federacije BiH osigura sredstva kojim bi se pružila finansijska podrška funkcionisanju javnih servisa i uposlenicima. 

Klub SDA u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH predložit će da se u budžetu predvide sredstva za tu namjenu.