Građanima FBiH je potpuno jasno da su obećanja nametnute vlasti da će do Nove godine biti usvojen set fiskalnih zakona i da će nakon 1. januara minimalna plaća iznositi 1.000 KM data samo s ciljem pravdanja načina na koji su došli na vlast i prikrivanja ustupaka stranaka tzv. „Trojke“ datih HDZ-u.

Umjesto da konačno objasni zašto je najavljivao usvajanje seta fiskalnih zakona nakon septembra, a zatim do Nove godine, te zašto to nije ispunio, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, se hvali opskurnim nagradama koje su, kako kaže, potvrda njegovog patriotizma.

„Najbolji ministar u 2022.“, koji je na tu poziciju nametnut u aprilu 2023. godine, mora javnosti objasniti šta se dešava sa fiskalnim zakonima i zašto još uvijek čuvaju u ladici zakone koje je pripremila prošla Vlada FBiH.

Usvajanjem Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o minimalnoj plaći bi se rasteretila privreda, ojačala kupovna moć građana i povećao broj zaposlenih. Umjesto toga, aktuelnoj nametnutoj vlasti prioritet je da HDZ-u isporuče sudiju Ustavnog suda BiH.

Nametnuta vlast ne samo da čuva u ladicama fiskalne zakone već potpuno ignoriše negativne ekonomske trendove koji se uspostavljanju u proteklim mjesecima, a kojima su oni doprinijeli svojim neradom. Pad izvoza, pad industrijske proizvodnje i gašenje velikih proizvodnih pogona koji zapošljavaju hiljade radnika za aktuelnu vlast nisu uopšte predmet interesovanja, a prioritet broj jedan su pokušaji kršenja Poslovnika kako bi se zadovoljili interesi HDZ-a.