Pozivnica, pristupnica i osnovna načela i ciljevi SDA