Vijesti / Arhiva

IZBORNA JEDINICA 7 (HADŽIĆI, ILIDŽA, NOVI GRAD SARAJEVO, TRNOVO (FBIH), PALE (FBIH), FOČA (FBIH) I GORAŽDE)

Objavljeno: 08.09.2018. u 16:23

1 ELDAR ČOMOR
2 AIŠA ĆENANOVIĆ
3 ADNAN EFENDIĆ
4 MENSUD BOROVIĆ
5 MELIKA ŠARIĆ
6 MUHAREM ŠABIĆ
7 ELVIR KAZAZOVIĆ
8 MELIHA FAZLIĆ
9 ANELA ŠILJEVIĆ
10 NIJAZ MRAKOVIĆ
11 NEJRA ĆOSIĆ