Vijesti / Arhiva

IZBORNA JEDINICA 5 (DOBOJ, PETROVO, TESLIĆ I STANARI)

Objavljeno: 08.09.2018. u 15:51

1 SEVLID HURTIĆ
2 ADVIJA MUSTAFIĆ
3 KASIM SALKIĆ
4 MIRALEM KIKIĆ
5 NIRMELA JANKOVIĆ
6 FEHRAT OSMANBEGOVIĆ
7 SEJDO ZUKANOVIĆ
8 LJILJANA DEJANOVIĆ
9 JASMINA HASIĆ
10 MEHO OSMIĆ
11 MERIMA HADŽIĆ