Aktuelno u BiH
17-maj-2017

Zvizdić razgovarao s predstavnicima civilnog društva


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je danas u Sarajevu sastanak s predstavnicima civilnog društva u BiH da bi intenzivirali saradnju.

Zvizdić je na pres-konferenciji nakon sastanka kazao da civilno društvo smatraju jednim od najvažnijih instrumenata za demokratske procese za svako demokratsko društvo.

– Zbog toga sam i inicirao sastanak kako bismo intenzivirali našu saradnju i kako bih od predstavnika civilnog društva čuo sugestije, komentare, prijedloge vezano za dva bazna prioriteta, od kojih je najvažniji bio vezan za dalji put BiH ka evropskim integracijama – naveo je, ocijenivši da je sastanak bio vrlo konstruktivan te da je čuo veliki broj kvalitetnih komentara i prijedloga.

Dogovoreno je da se od sada redovno sastaju, da predstavnici civilnog društva budu potpuno integrirani i uključeni u sve dalje procese vezane za evropske integracije BiH.

– Poslije ćemo teme proširiti i na ekonomski razvoji i sve druge segmente kao što je vladavina prava, regionalna saradnja, međunarodna saradnja – kazao je Zvizdić.

Po njegovim riječima, u ovom trenutku je jako važno da imaju sinergijsku aktivnost u vezi sa svim fazama evropskih integracija.

– Dobili smo određeni broj odgovora na Upitnik od civilnog društva, dobili smo i veliki broj odgovora na Upitnik od građana BiH. Takvu saradnju ćemo sada institucionalizirati kroz sporazum koji će biti vezan za sporazum Vijeća ministara sa civilnim društvom, jednim uredom za nevladine organizacije i civilno društvo, kako bi oni postali, na neki način, integralni dio svih procesa koji nas čekaju na putu evropskih integracija – istaknuo je predsjedavajući Zvizdić.

Napomenuo je da su razgovarali i o nekim drugim, bitnim segmentima „važnim za naše društvo, o jačanju određenih zakona, o jačanju sektora koji mogu unaprijediti u ekonomskom, društveno smislu naše društvo“.

Sastanak je ocijenio vrlo korisnim, prije svega za njega i Vijeće ministara BiH, dodajući da je imao cilj da više sluša sugestije i prijedloge civilnog sektora i civilnog društva te da ih upozna o dosad realiziranim fazama na putu evropskih integracija, ekonomskog razvoja, vladavine prava, te regionalne i međunarodne saradnje…

Politički analitičar Almir Terzić je kazao da je pozitivno čuti da će Vijeće ministara BiH u sve ove procese uključiti, ne samo predstavnike civilnog društva, nego i predstavnike medija i pojedince koji mogu dati određeni doprinos kad je u pitanju realizacija strateških vanjskih ciljeva BiH, a to je  članstvo u EU i u ovom trenutku aktivacija MAP-a za BiH.

Također je naveo da je pozitivno čuti da Vijeće ministara BiH predano radi na donošenju strategija bitnih za BiH.

Terzić je istaknuo da „samo zajedničkim radom i civilnog društva i medija i pojedinaca u BiH možemo doći do željenog cilja“.

– Očekujem da u narednom periodu i mi, sa svoje strane, imamo jedan aktivniji pozitivan pritisak i na Vijeće ministara i na Parlamentarnu skupštini BiH da rade svoj posao, a da se manje bave politikantstvom i teškim političkim temama od kojih građani BiH sigurno nemaju koristi – kazao je Terzić.

Predstavnik Centra za promociju civilnog društva Omir Tufo je istaknuo da je ovaj sastav Vijeća ministara i predsjedavajući Zvizdić prvi koji je u posljednjih desetak godina pokazao sluh da povuče konkretne poteze, a to je institucionalizacija odnosa između Vijeća ministara i nevladinog sektora.

Kaže da je danas istaknuo i to da se velika sredstva na nivou svih državnih tijela, budžeta, izdvajaju za finansiranje udruženja i fondacija.

– Na godišnjem niovu u prethodnim godinama to su sredstva od sedamdesetak, osamdeset miliona KM, koji se po našem mišljenju, a i po faktičkom stanju, dijele na nedovoljno ili na potpuno netransparentan način, bez analize efekata – naveo je Tufo.

U tom smislu, dodaje, imaju informaciju da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde, već priprema dokument o transparentnoj distribuciji sredstava za udruženja i fondacije na državnom nivou.

– Međutim, to će biti samo primjer za niže nivoe na kojima se čak mnogo veći iznos tih sredstava dijeli.  Nevladin sektor je zainteresovan da se ta sredstva koja se odvajaju iz budžeta dodjeljuju onima koji će ih na pravi način iskoristiti za poboljšanje i rješavanje problema s kojima se svakodnevno susreću građani – kazao je Tufo.

Istaknuo je da je Vijeće ministara BiH uradilo određene poteze na rješavanju pitanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kroz takozvani Moneyval proces, u kome je također civilno društvo uključeno, „jer kroz udruženja i fondacije takve manipulacije i malverzacije postoje i postoji mogućnost da se to već na tom nivou riješi“.

– Generalno, kao civilno društvo, očekujemo da ovo bude konkretno pokretanje procesa istinske saradnje i partnerstva – zaključio je Tufo.