SDA Novosti
11-okt-2017

Učešće članica SDA na seminaru Kluba parlamentarki PDFBIH i VPI BIH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana, 9.-11.10.2017. godine organiziran je seminar ispred Vanjskopolitičke inicijative BH u saradnji sa Klubom parlamentarki PDFBIH.
Kenela Zuko, predsjednica Kluba parlamentarki PDFBIH, Aiša Ćenanović i Emina Mutap- zastupnice u PDFBIH, te Meliha Fazlić- predsjednica Odbora za rad i socijalnu politiku SDA KS i Edina Gabela- zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva su uzele aktivno učešće u realizaciji predviđenog seminara na temu ” Politička ekonomija i rodno odgovorno budžetiranje” održanom u Konjicu.
Kroz predavanja i interaktivne radionice učesnicama su predstavljeni moduli iz Političke ekonomije i političke prakse, Rodno odgovornog budžetiranje, te Reforme javne uprave.
Predavačice su bile Lejla Ramić- Mesihović, Anida Šabanović i Irma Efendić- Adžajlić.
I na ovaj način su članice SDA, kontinuiranim edukacijama, imale priliku da razvijaju svoje političke i stručne kompetencije.