Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
15-mar-2017

U Federalnom ministarstvu za pitanja boraca potpisani ugovori sa 19 volontera


Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata je u okviru programa zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, u Velikoj sali Vlade FBiH, potpisalo ugovore o stručnom osposobljavanju- obavljanju volonterskog staža sa 19 kandidata.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata je u okviru programa zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i djece ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, u Velikoj sali Vlade FBiH, potpisalo ugovore o stručnom osposobljavanju- obavljanju volonterskog staža sa 19 kandidata. Od ovog broja, 10 kandidata je iz kategorije porodica šehida i poginulih boraca, a ostalih 9 kandidata su djeca iz drugih boračkih kategorija.

Ove, kao i svake godine, Federalno ministarstvo nastavlja tradiciju sprovođenja Projekta stručnog osposobljavanja volontera, dugu već sedamnaest godina.

U ime Federalnog ministarstva, ugovore je potpisao ministar Doc.dr. Salko Bukvarević, sa kandidatima  koje je nakon provjere znanja i intervjua predložila Komisija za prijem volontera.

Među današnjim kandidatima, je jedan magistar socijalno – političkih nauka, dva magistra prava, magistar menadžmenta i magistar komunikologije, jedan diplomirani pravnik, četiri bachelora prava, te devet bachelora fakulteta ostalih društvenih nauka.

Šesnaest volontera će staž odrađivati u sjedištu ministarstva, jedan u Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, a dvoje njih po sopstvenom zahtjevu u odsjecima i grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Mostar i Grude.

Ministar Doc.dr. Salko Bukvarević, je upoznao volontere sa poslovima i zadacima na kojima će biti angažovani, te programskim opredjeljenjima Ministarstva u toku 2017. godine., a nakon odrađenog staža, kandidati će dobiti potvrde o obavljanju istog, te je naglasio  da ima poseban senzibilitet prema djeci porodice šehida i poginulih boraca i drugih boračkih kategorija, te da je trajna obaveza  svih nas, briga o djeci naših šehida i poginulih suboraca i da je to najmanje što možemo i moramo uraditi za njih.

Predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Almin Škrijelj se obratio volonterima sa riječima da nakon dugog i teškog dana, prijem volontera u Ministarstvo dođe kao lijep kraj radnog dana, te da je posebno ponosan na kategoriju djece šehida, koja su ostala sami bez jednog ili oba roditelja, a opet uspjeli da se visoko obrazuju. Također je napomenuo da su vrata Organizacije otvorena, ne samo za djecu šehida, već i za djecu drugih kategorija boračkih populacija.

Jedan od volontera, Armin Biogradlić, sin demobilisanog borca i bachelor ekonomskog menadžmenta, izrazio je oduševljenje na pruženoj prilici stručnog usavršavanja pri Federalnom ministarstvu. Naveo je da već neko vrijeme pokušava naći posao, ali da nije uspio i da mu ovaj volonterski staž pruža priliku za prvi dodir sa poslom, stručnim usavršavanjem i polaganjem državnog ispita. Osim toga navodi da mu je drago da će učiti da radi u ministarstvu koje se bavi najosjetljivijom populacijom i da je to za njega veliki izazov.

Na osnovu Člana 34. stav 2 i 5 Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br. 26 od 06.04.2016.godine), vrijeme stručnog osposobljavanja računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju, a lica na stručnom osposobljavanju imaju pravo na zdravstveno osiguranje, kako je utvrđeno propisima za nezaposlena lica.

Potpisivanju su prisustvovali predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Almin Škrijelj, predsjednik Saveza udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH Šerif Patković,  te Komisija i kolegij ministra.