Aktuelno u BiH
05-dec-2017

U BiH ima 47.000 povratnika kojima je potrebna pomoć u pogledu održivosti


Analiza UNHCR-a pokazala je da među povratnicima u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 47.000 onih kojima je potrebna pomoć u pogledu održivosti, što podrazumijeva, između ostalog, ekonomsko osnaživanje i infrastrukturu.

Ovaj podatak iznijela je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac uoči konferencije “Strategija podrške rješenjima za ugrožena interno raseljena lica i povratnike u BiH”, koju je danas u Sarajevu organizirao UNHCR.

Borovac je istakla da navedeni broj osoba daje dovoljno argumenata da se svi mobiliziraju i pomognu povratnicima kako bi njihov povratak na ranija prebivališta bio i osiguran.

Napomenula je da u ranijem periodu nije posvećeno dovoljno pažnje održivosti povratka u BiH te da nije prihvaćena činjenica da nije dovoljno imati samo “krov nad glavom” da bi povratak bio održiv.

– Danas je prilika da zajedno s UNHCR-om stvorimo prilike za dodatno finansiranje održivosti povratka u BiH. Bit ćemo jako zahvalni našim partnerima, posebno UNHCR-u, koji je sve ovo organizirao, s mogućnošću da pokrenemo nove modele finansiranja održivosti povratka i to za najugroženije kategorije u BiH – kazala je Borovac.

Na taj način, dodala je, partneri pomažu da se smanji siromaštvo u BiH te pružaju podršku našoj zemlji kako bi što prije dostigla put za Evropsku uniju.

Regionalna predstavnica UNHCR-a i predstavnica za BiH Anne-Christine Eriksson ukazala je na još veliki broj ugroženih interno raseljenih osoba i izbjeglica kojima je potrebna osnovna podrška, kao što je pristup smještaju, zdravstvenoj njezi i izvoru prihoda.

U isto vrijeme, naglasila je, postoji veliki jaz između potreba i resursa koji su na raspolaganju.

– Iz tog razloga smatramo da je potrebna pravedna, ažurirana lista i baza podataka svih potreba po kojima će biti određeni prioriteti pojedinaca i zajednica. Stoga je neophodno da radimo zajedno kako bismo mogli planirati i doznačiti sredstva iz lokalnih ili državnih budžeta te kako bi mogli sve to predočiti i našim donatorima – kazala je Eriksson.

Zaključila je da je to razlog zbog kojeg i organi vlasti u BiH na svim nivoima moraju mnogo uložiti u pravilno upravljanje podacima te pravilno usmjerenu procjenu da bi mogli usvojiti planove koji će zaista odražavati stvarne potrebe ljudi u zajednicama.

Učesnici današnje konferencije su, uz nadležno Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice, predstavnici međunarodne zajednice te drugih nivoa vlasti, uključujući i općine u kojima se provodi metodologija koju je UNHCR razvio u okviru uspješnog projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII DMS-a”, koju su finansirali Delegacija EU u BiH i UNHCR.