Saopcenja
05-sep-2017

Svi narodi i građani su ravnopravni na cijeloj teritoriji BiH


 

 

 

 

 

 

 

 

SDA traži da se svim narodima i građanima u BiH osigura  ravnopravnost na cijeloj teritoriji BiH.

Kada su ustavi kantona u pitanju, SDA će podržati aktivnosti koje će omogućiti  punu ravnopravnost svih naroda.

Podsjećamo da to do sada nije urađeno  u Hercegovačko-neretvanskom, Livanjskom, Posavskom i Zapadno-hercegovačkom kantonu.

Također, tražimo da se bosanski, srpski i hrvatski jezik u ustavima ovih kantona jednako tretiraju.