SDA Novosti
05-okt-2017

Sjednica Kantonalnog odbora Asocijacije ,,FATMA” Kanton Sarajevo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

U srijedu, 04.10.2017. godine održana je redovna sjednica Kantonalnog odbora  Asocijacije ,,FATMA” u prostorijama Kantonalnog odbora SDA. Sjednici su prisustvovali Asim Sarajlić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA i dr. Kenela Zuko, predsjednica Asocijacije ,,FATMA” BiH. Prezentirane su aktivnosti realizovane u  periodu januar-avgust: edukativna predavanja, obilježavanje 24.godine postojanja Asocijacije, podjela prehrambenih paketa, podjela hurmi i kurbana, podjela paketića za djecu iz Doma za nezbrinutu djecu.

Sve aktivnosti realizovane su uz nesebičnu pomoć i podršku predsjednice dr. Kenele Zuko i Kantonalnog odbora SDA. Nadalje, usvojen je plan aktivnosti za period oktobar-novembar koji podrazumjeva organizaciju edukativnih predavanja za članstvo i dvodnevni seminar, usvojen je i Poslovnik o radu Kantonalnog odbora Asocijacije.