SDA Novosti
02-dec-2017

Sjednica Asocijacije FATMA SDA HNK: Realizaciju aktivnosti podržava KO SDA HNK


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je održana sjednica Kantonalnog odbora Asocijacije FATMA SDA HNK. Sjednici je prisustvovala predsjednica Asocijacije FATMA SDA, dr. Kenela Zuko, predsjednica KO Asocijacije FATMA SDA HNK Nedžama Begović-Špago, te predsjednica OO Asocijacije FATMA Konjic, gđa. Aida Bubalo, predsjednica OO AF Jablanica, gđa. Jasmina Behrem i predsjednica Gradskog odbora AF Mostar, gđa. Ćelebija Tikveša.

Na sjednici su se razmatrale aktivnosti koje su se realizirale, a koje su u skladu sa strategijom rada Asocijacije FATMA SDA za 2017-2021. godinu.

U prethodnom periodu akcenat je stavljen na edukativna predavanja, izvršena je posjeta Domu za djecu bez roditelja, gdje su uručeni prigodni paketići. Realizaciju ovih aktivnosti pomogao je Predsjednik KO SDA HNK gdin. Edin Mušić.

Već šestu godinu Asocijacija FATMA HNK sudjeluje u dodijeli stipendija iz Fondacije Salih Kamel, 100 stipendija studentima iz HNK. Gospođa Ćelebija je istakla da je Gradski odbor Asocijacije dao podršku i pri organiziranju tribine u Sarajevu, a na temu “Bošnjaci – evropski muslimani između radikalizma i islamofobije”.

Također, na sjednici je usvojen i Pravlnik o organizaciji rada Asocijacije, koji će omogućiti jednostavniji i efikasniji rad. Konstatirano je da se baza članica kontinuirano povećava a samim tim se povećavaju i aktivnosti.

Na kraju je predsjednica gđa Nedžama Begović-Špago predložila imenovanje sekretara i potpredsjednice Asocijacije FATMA SDA HNK, što je podržano od strane prisutnih. U narednom periodu će se članice KO AF HNK aktivno uključiti u sve aktivnosti u organizaciji Asocijacije na svim nivoima.

(Asocijacija FATMA)