OPĆINE

Načelnici općina SDA/SBB 2016-2020

 

1. Sanski Most: Faris Hasanbegović

2. Čelić: Sead Muminović

3. Doboj Istok: Kemal Bratić

4. Sapna: Zudin Mahmutović

5. Srebrenik: Nihad Omerović

6. Teočak: Tajib Muminović

7. Kladanj: Jusuf Čavkunović

8. Breza: Munib Zaimović

9. Kakanj: Nermin Mandra

10. Tešanj: Suad Huskić

11. Doboj Jug: Mirnes Tukić

12. Olovo: Đemal Memagić

13. Foča-Ustikolina: Zijad Kunovac

14. Pale-Prača: Asim Zec

15. Travnik: Admir Hadžiemrić

16. Bugojno: Hasan Ajkunić

17. Gornji Vakuf: Sead Čaušević

18. Donji Vakuf: Huso Sušić

19. Fojnica: Sabahudin Klisura

20. Jajce: Edin Hozan

21. Novi Travnik: Refik Lendo

22. Busovača: Asim Mekić

23. Konjic: Emir Bubalo

24. Jablanica: Salem Dedić

25. Centar Sarajevo: Nedžad Ajnadžić

26. Novo Sarajevo: Nedžad Koldžo

27. Novi Grad Sarajevo: Semir Efendić

28. Ilidža: Senaid Memić

29. Vogošća: Edin Smajić

30. Ilijaš: Akif Fazlić

31. Hadžići: Hamdo Ejubović

32. Trnovo: Ibro Berilo