OPĆINE

Načelnici općina SDA/SBB 2016-2020

 

1. Sanski Most: Faris Hasanbegović

2. Banovići: Midhat Husić

3. Čelić: Sead Muminović

4. Doboj Istok: Kemal Bratić

5. Sapna: Zudin Mahmutović

6. Srebrenik: Nihad Omerović

7. Teočak: Tajib Muminović

8. Kladanj: Jusuf Čavkunović

9. Breza: Munib Zaimović

10. Kakanj: Nermin Mandra

11. Tešanj: Suad Huskić

12. Doboj Jug: Mirnes Tukić

13. Olovo: Đemal Memagić

14. Foča-Ustikolina: Zijad Kunovac

15. Pale-Prača: Asim Zec

16. Travnik: Admir Hadžiemrić

17. Bugojno: Hasan Ajkunić

18. Gornji Vakuf: Sead Čaušević

19. Donji Vakuf: Huso Sušić

20. Fojnica: Sabahudin Klisura

21. Jajce: Edin Hozan

22. Novi Travnik: Refik Lendo

23. Busovača: Asim Mekić

24. Konjic: Emir Bubalo

25. Jablanica: Salem Dedić

26. Centar Sarajevo: Nedžad Ajnadžić

27. Novo Sarajevo: Nedžad Koldžo

28. Novi Grad Sarajevo: Semir Efendić

29. Ilidža: Senaid Memić

30. Vogošća: Edin Smajić

31. Ilijaš: Akif Fazlić

32. Hadžići: Hamdo Ejubović

33. Trnovo: Ibro Berilo