OPĆINE

Načelnici općina SDA/SBB 2016-2020

 

1. Sanski Most: Faris Hasanbegović

2. Banovići: Midhat Husić

3. Čelić: Sead Muminović

4. Doboj Istok: Kemal Bratić

5. Sapna: Zudin Mahmutović

6. Srebrenik: Nihad Omerović

7. Teočak: Tajib Muminović

8. Kladanj: Jusuf Čavkunović

9. Breza: Munib Zaimović

10. Kakanj: Nermin Mandra

11. Tešanj: Suad Huskić

12. Doboj Jug: Mirnes Tukić

13. Olovo: Đemal Memagić

14. Foča-Ustikolina: Zijad Kunovac

15. Pale-Prača: Asim Zec

16. Travnik: Admir Hadžiemrić

17. Gornji Vakuf: Sead Čaušević

18. Donji Vakuf: Huso Sušić

19. Fojnica: Sabahudin Klisura

20. Jajce: Edin Hozan

21. Novi Travnik: Refik Lendo

22. Busovača: Asim Mekić

23. Konjic: Emir Bubalo

24. Jablanica: Salem Dedić

25. Centar Sarajevo: Nedžad Ajnadžić

26. Novo Sarajevo: Nedžad Koldžo

27. Novi Grad Sarajevo: Semir Efendić

28. Ilidža: Senaid Memić

29. Vogošća: Edin Smajić

30 Ilijaš: Akif Fazlić

31. Hadžići: Hamdo Ejubović

32. Trnovo: Ibro Berilo