FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kabinet potpredsjednice  FBIH – dr. Melika Mahmutbegović
Adresa: Musala 9
71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
tel: 033/472-618 033/ 659-501
fax: 033/714-251
office@fbihpotpredsjednik.gov.ba

http://www.fbihpotpredsjednik.gov.ba/

 

PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

AGIĆ DŽEVAD

ARAPČIĆ TARIK

BAŠAGIĆ ESAD

BOROVIĆ MENSUD

ĆENANOVIĆ AIŠA

ĆOSIĆ ALMIRA

GANIĆ MIRZA

HODŽIĆ DŽEVAD

IBRAHIMOVIĆ MUHAMED

KAPLAN SALMIR

KEŠO SAFET – zamjenik predsjednik Kluba SDA

MAKIĆ BAJRO

MEŠA RAMIZ

MUHIĆ HALID

MULALIĆ KASIM

MUŠIĆ EDIN – predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH

MUTAP EMINA

OMEROVIĆ RASIM

OSMANOVIĆ ISMET – predsjednik Kluba SDA

POJSKIĆ BELMA

SULJAGIĆ OSMAN

ŠIŠIĆ IBRAHIM

ZAHIROVIĆ NERMINA

ZUKIĆ AMIR

ZUKO KENELA

 

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ALIEFENDIĆ ALMEDIN

ĆATIĆ OSMAN – predsjednik Kluba delegat bošnjačkog naroda 

KOZADRA MUHAMED

KURTOVIĆ MUSTAFA

MAHMIĆ MEHMED

MAŠOVIĆ AMOR

OSMANOVIĆ ANES

POPARIĆ REFIK

TUFEKČIĆ JASENKO – potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine