BOSNA I HERCEGOVINA

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 

BAKIR IZETBEGOVIĆ – bošnjački član Predsjedništva BiH

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 

PREDSTAVNIČKI DOM

1. DŽAFEROVIĆ ŠEFIK – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
2. FAZLIĆ AMIR – predsjedavajući kluba SDA
3. KAPETANOVIĆ NERMINA – zamjenica predsjedavajućeg kluba SDA
4. MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
5. RANČIĆ HAZIM
6. SARAJLIĆ ASIM

DOM NARODA

1. GENJAC HALID – predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda
2. KADIĆ SEAD
3. SOFTIĆ SAFET – predsjedavajući/zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda