Saopcenja
03-jun-2018

Reakcija Šefika Džaferovića na stavove Milorada Dodika iznesene u intervjuu za “Politiku”


Pozivam Milorada Dodika da prestane kreirati strahove kod građana Bosne i Hercegovine i napadati na suverenitet i teritorijalni integritet države u čije Predsjedništvo traži da bude biran.

Bosna i Hercegovina je kao suverena i međunarodno priznata država postojala i prije Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dejtonskim mirovnim sporazumom je Bosna i Hercegovina nastavila svoje postojanje kao država, a modificirana je samo njena unutrašnja struktura.

Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu, Bosna i Hercegovina nije “sastavljena” od dva entiteta, već je ona suverena država čija se unutrašnja struktura sastoji od dva entiteta.

Entitet RS nikada neće biti nigdje osim unutar BiH, niti će ikada biti dio ičeg drugog osim suverene države BiH.

Entitet RS će postojati samo dok, i u mjeri u kojoj, bude poštovao državu BiH, odnosno njen suvernitet, teritorijalni integritet, Ustav i Dejtonski mirovni sporazum.

Podsjećam Milorada Dodika da članovi Predsjedništva svoju dužnost prihvataju izgovarajući i potpisujući slijedeću svečanu zakletvu:

«Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datu mi dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti, štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana».

Poštovati Ustav BiH znači osiguravati ravnopravnost svih naroda i građana na svakom pedlju BiH. To, između ostalog, znači poštovati i osigurati i pravo bošnjačke djece u entitetu RS da uče bosanski jezik.

Poštovati Ustav BiH znači poštovati Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Poštovati Ustav BiH i provoditi Dejtonski mirovni sporazum i njegove anekse u cijelosti znači poštovati ulogu i ovlaštenja institucija međunarodne zajednice, koji su utvrđeni i proističu iz tog sporazuma, posebno ovlaštenja Visokog predstavnika utvrđena Aneksom 10.

Poštovati Ustav BiH znači poštovati i provoditi sve zakone koji su do sada donešeni, a u čijem donošenju je učestovao i Milorad Dodik i SNSD.

Odbacujem bilo kakvu mogućnost prenosa nadležnosti sa države na entitete. Izvjesno je samo to da će u procesu euroatlanskih integracija doći do dodatnog jačanja suvereniteta i ovlasti države BiH i njenih institucija, kako na vanjskom tako i na unutrašnjem planu.

Ukoliko budem izabran za člana Predsjedništva BiH, nikome neću dozvoliti bilo kakvo djelovanje suprotno Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Neće proći nijedan pokušaj protivustavnog i antidejtonskog djelovanja, ma od koga taj pokušaj došao!

Pozivam Milorada Dodika i sve druge kandidate za člana Predsjedništva BiH da kampanju vode takmičenjem ideja, programa i planova koji će svim građanima BiH donijeti dobrobit, a ne kreiranjem strahova i destabilizacijom prilika u BiH. Naš zadatak je da osiguramo stabilnost, sigurnost i napredak. Jer, to je ono što je potrebno i što žele svi narodi i građani BiH.