SDA Novosti
13-jun-2018

Ramazanska kreativna radionica u Velikoj Kladuši


 

Asocijacija Fatma SDA Velika Kladuša i Asocijacija Žena SDA Velika Kladuša kontinuiranim radom sve ove godine primjer su djelovanja čiji je cilja jačanje porodice.

Mjesec ramazan je također u znaku aktivnosti koje su već postale tradicija. Jedna od takvih aktivnosti je Kreativna radionica koja više od deset godina okuplja polaznike tokom mjeca ramazana.

Prema riječima Senade Kapić , ovakav oblik rada i djelovanja proizilazi iz programskih ciljeva Asocijacije Fatma SDA BiH. „U ranijim godinama osim ovog kreativnog dijela, organizirani su i časovi besplatne pomoći u nastavi za predmete gdje je kod naših polaznika pokazan interes. I danas koristim priliku zahvaliti svim onima koji iz godine u godinu rade i čine da ovaj projekat traje.“- riječi su gospođe Kapić.

Ove godine radionica je tokom mjeseca ramazana okupila oko trideset polaznika. Sa njima su kao voditelji bile: Semra Pajazetović, Zehida Bihorac i Bisenija Mušedinović.

Teme su bile: „Zdravlje, zdrav život“, „U duhu ramazana“ i „Bajram“.

Prema riječima Bisenije Mušedinović, Asocijacija Fatma SDA i Asocijacija Žena SDA Velika Kladuša, koordiniranim djelovanjem svakodnevno iznalaze načine djelovanja. I ova aktivnost je jedan takav primjer.“

Na posljednjoj radionici za djecu polaznike radionice pripremljeni su i podijeljeni bajramski paketi.

U jedinstvu je snaga.