Aktuelno u svijetu
20-sep-2016

Vijeće za opće poslove Europske unije prihvatilo zahtjev BiH za članstvo u EU-u i zatražilo od Europske komisije da pripremi upitnik za BiH


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sjednici Vijeća za opće poslove Europske unije, kojom je predsjedavao delegirani ministar Vlade Republike Slovačke Ivan Korčok, prihvaćen je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i dan nalog Europskoj komisiji za pripremu upitnika za BiH.

Nakon što je zahtjev za članstvo u Europskoj uniji predan u veljači ove godine i nakon što su ispunjeni svi uvjeti europske agende koji su nužni za razmatranje zahtjeva, Vijeće Europske unije je danas i formalno zatražilo od Europske komisije da podnese svoje mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji. To znači da će Bosna i Hercegovina u idućem razdoblju dobiti set od nekoliko tisuća pitanja na koja treba dati odgovor.

 Zaključak Vijeća za opće poslove Europske unije objavljen je u cijelosti:

ZAKLJUČAK VIJEĆA ZA OPĆE POSLOVE EUROPSKE UNIJE

Dana 15. 2. 2016. godine predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predao je zahtjev Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Vijeće je odlučilo da provede postupak utvrđen člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s tim, Komisija je pozvana da podnese svoje mišljenje.

Pozivajući se na obnovljeni konsenzus o proširenju, izražen zaključcima Europskog vijeća od 14./15. 12. 2006. godine, Vijeće još jednom potvrđuje da budućnost Zapadnog Balkana leži u Europskoj uniji. Vijeće ponovno ističe da napredak svake zemlje prema Europskoj uniji zavisi od njezinih individualnih napora da ispoštuje Kriterije iz Kopenhagena i od uvjetovanosti Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Ponavljajući prethodne zaključke Vijeća, osobito one od 15. 12. 2015. godine, kao i svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi Bosne i Hercegovine u EU-u kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, Vijeće pozdravlja značajan napredak u provođenju Reformske agende o kojoj su se usuglasile vlasti u Bosni i Hercegovini na svim razinama. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da nastavi s naporima na osiguravanju efikasnog provođenja Reformske agende u skladu s rasporedom iz akcijskog plana koji su usuglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njezinih građana i u bliskoj suradnji s Europskom unijom, međunarodnim financijskim institucijama i međunarodnim partnerima, kao i s civilnim društvom. Osim socioekonomskih reformi, ti napori trebaju i dalje biti usmjereni i na reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave. Vijeće poziva Komisiju da dalje izvještava o provođenju Reformske agende, uključujući i mehanizam koordinacije. Prilikom pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo Vijeće od Komisije traži da posebnu pažnju posveti provođenju presude u predmetu „Sejdić – Finci“.

Vijeće pozdravlja parafiranje Protokola o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim se uzima u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji. Puno provođenje SSP-a, uključujući i njegovu prilagodbu, predstavlja važan element posvećenosti Bosne i Hercegovine procesu europskih integracija.

Vijeće nadalje pozdravlja sporazum o uspostavljanju mehanizma koordinacije o pitanjima EU-a. Vijeće poziva sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju njegovo efikasno provođenje, kao važan korak k poboljšanju funkcionalnosti i efikasnosti.