SDA Novosti
27-nov-2018

Predstavnice Asocijacije žena SDA BiH na sastanku EPP žena u Ljubljani


Predsjednica Asocijacije žena SDA BiH Senija Bubić i potpredsjednica Alisa Hajdarović prisustvovale su Konferenciji i sjednici Glavnog odbora EPP žena u Ljubljani.

Na ovoj sjednici GO EPP Žena izabrano je rukovodstvo, odnosno predsjednica, 6 potpredsjednica i sekretar. Za predsjednicu EPP Žena ponovo je izabrana gđa Doris Pack, zastupnica u Evropskom parlamentu.

Koristimo još jednom priliku da čestitamo gđi Pack i novoizabranom rukovodstvu, te se nadamo da će naša saradnja biti još veća i konstruktivnija u narednom periodu.

Predstavnice AŽ razgovarale su sa ostalim učesnicama o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, mogućim načinima za osnaživanje žena i veće učešće u politici. Ostvareni su novi, značajni kontakti sa ostalim članicama EPP.