Predsjednik glavnog odbora

Čedomir Lukić
Vršilac dužnosti Predsjednika Glavnog odbora SDA