Saopcenja
09-jun-2015

Pozdravljamo Odluku Vlade FBiH kojom je usvojena reformska agenda


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDA poziva sve stranke  potpisnice Izjave Predsjedništva BiH o obnovljenom pristupu EU Bosni i Hercegovini, a koja je potvrđena i u Parlamentarnoj skupštini BiH, da predano rade na realizaciji obaveza koje sadrži ova Izjava.

Očekujemo da se u toku ove sedmice definira agenda reformi u ekonomsko-socijalnoj sferi  nakon čije realizacije će BiH moći podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU.

Pozdravljamo Odluku Vlade FBiH koja je danas uradila svoj dio posla.Očekujemo da to uradi Vijeće ministara BiH na sutrašnjoj sjednici,kao i Vlada RS-a, te da se 11. juna ove godine u prisustvu evropskog komesara za susjedsku politiku  i pregovore o proširenju Johannes Hahna potpiše reformska agenda.

Još jedanput pozivamo sve političke stranke potpisnice Izjave Predsjedništva BiH da prednost daju realizaciji preuzetih obaveza  i provođenju neophodnih reformi.

Šansa koja je pružena Bosni i Hercegovini ne smije biti propuštena.Neprihvatljivo je da BiH i njeni građani budu kažnjeni zbog ponašanja pojedinih političkih stranaka.