Saopcenja
16-mar-2017

Pozdravljamo današnje održavanje Samita premijera zemalja Zapadnog Balkana


SDA pozdravlja današnje održavanje Samita premijera Zapadnog Balkana uz prisustvo evropskog komesara za susjedsku politiku Johannesa Hahna i drugih evropskih zvaničnika.

Organizacija i održavanje Samita je potvrda opredjeljenju aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH za stabilnost i saradnju u regionu te integrisanje regiona u EU. Dolazak svih pozvanih premijera je izraz podrške tom opredjeljenju BiH.

Uvjereni smo da će ovaj Samit donijeti konkretne rezultate u oblasti euroatlantskih integracija, jačanja ekonomske saradnje, a posebno u oblastima infrastrukture energetskih potencijala i generalno boljeg korištenja resursa.

Samit je prilika da se afirmiraju postignuti rezultati BiH na evropskom putu.
U tom kontekstu smatramo vrlo značajnim da su usaglašena sva pitanja za radna tijela vazana za mehanizam koordinacije.

Tražimo da Vijeće ministara BiH što prije u parlamentarnu proceduru uputi usaglašene Izmjene i dopune zakona o akcizama jer je to preduvjet za intenzivniju izgradnju infrastrukturnih projekata u BiH.