Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
17-maj-2017

Potpisan ugovor između Ministarstva civilnih poslova i Zavoda za javno zdravlje Federacije BiH o provođenju projekta nadzora nad influencom


Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović  i direktor Zavoda za javno zdravlje Federacije BiH Davor Pehar potpisali su Ugovor za provođenje aktivnosti u prvoj godini implementacije Projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“.

Riječ je projektu u okviru kojeg su od strane američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine odobrena sredstva za realizaciju Projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u Bosni i Hercegovini“. Entitetski zavodi za javno zdravlje su podugovarači za prvu godinu realizacije projekta, a u implementaciji cjelokupnog projekta  će učestvovati Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Cjelokupni cilj projekta je predstavljen putem jačanja nadzora nad influencom i unapređenja infrastrukture i kapaciteta za ranu detekciju i odgovor na viruse influence u Bosni i Hercegovini. Projekat podrazumjeva podršku za razvoj epidemioloških, viroloških i srodnih kapaciteta za detekciju, odgovor i nadzor nad promjenama virusa gripa, identifikaciju epidemija, jačanje veza između nadležnih institucija,  učešće u globalnom sistemu nadzora i odgovora na influencu kao i osposobljavanje u dijeljenju uzoraka, kliničkih i epidemioloških podataka o prekograničnoj cirkulaciji gripe.

Projekat će biti implementiran u periodu 2016-2021. godine a ukupna vrijednost je 2.000.000 američkih dolara.