SDA Novosti
23-apr-2013

Kantonalna predsjednica ZDK Selvedina Spahić – Sarajlić u posjeti Asocijaciji “FATMA” Tešanj


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana 19.04.2013. godine Kantonalna predsjednica Asocijacije ”FATMA”  ZDK Selvedina Spahić – Sarajlić posjetila je SDA Tešanj i Asocijaciju “FATMA” Tešanj.

Tom prilikom predsjednica je upoznala aktivistice Asocijacije sa Strategijom djelovanja Asocijacije ,,FATMA,,  SDA BiH za period 2013-2016.godine.

Razgovarano je o aktivnostima realizovanim u proteklom periodu, te saradnji na postojećim i novim projektima koje će Asocijacija “FATMA” provoditi sa ciljem jačanja ove Asocijacije u  ovom kantonu.