SDA Novosti
09-sep-2017

Politička akademija SDA organizirala predavanje na temu „BIH na putu prema EU: izazovi i perspektive“


Jučer je Politička akademija SDA u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH organizirala predavanje na temu „BIH na putu prema EU: izazovi i perspektive“  za sve generacije polaznika Akademije. Gosti predavači su bili prof. dr Senadin Lavić i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović. Moderatori predavanja su bile doc.dr  Semina Ajvaz i dr. Samira Demirović. Nakon uvodnog izlaganja prof. dr Rašida Hadžovića, direktora Političke akademije SDA, te iznošenja plana budućih aktivnosti za sljedeću generaciju akademije, izlagači su prisutnim govorili o izazovima, perspektivama ali i preprekama na putu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Gospodin Dilberović je govorio o izuzetnom uspjehu i institucionalnoj sposobnosti BIH da odgovori na predstojeće izazove na putu naše zemlje ka EU, s obzirom na složenost državnog uređenja i uspostavljenog Mehanizma koordinacije. Dalje je naglasio da je značaj kvalitete odgovora na upitnik Evropske komisije prevazilazi značaj „internog“ roka i ubrzanja evrointegracijskog procesa.

Prof. Lavić se osvrnuo na značaj unapređenja bosanskohercegovačkog sistema obrazovanja u kontekstu konkurentnosti na evropskom tržištu znanja i rada, te nužnosti aktiviranja mladih u intelektualnom podizanju i profiliranju identiteta i znanja na nivo evropskog. Dalje je još jednom naglasio da je evropski put jedini put Bosne i Hercegovine.