GENERALNI SEKRETAR

AMIR ZUKIĆ
Amir Zukic

OBRAZOVANJE

 • U Sarajevu završio osnovu i srednju ekonomsku školu (1985).
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu (1992).
 • Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine odbranio magistarski rad na temu: “Lokalna uprava i samouprava u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata (1918-1941.)” i stekao zvanje magistra pravnih nauka.

 

STRANAČKE AKTIVNOSTI

 • Politički angažman od 1990. godine kada postaje aktivista SDA, pa sve do danas.
 • Osnivač je i prvi predsjednik Mulsimanskog omladinskog saveza za općinu Centar, te član Općinskog odbora SDA Centar u svim sazivima od osnivanja do danas.
 • Predsjednik Mjesnog odbora SDA Bjelave od 1991 – 1994. godine;
 • Sekretar OO SDA Centar u periodu 1994 -1998. godine;
 • Član Gradskog odbora SDA Sarajevo. od 1996 – 1998. godine;
 • Član Općinskog odbora SDA Centar, od osnivanja, u kontinuitetu do danas, u svim sazivima, te član KO SDA Sarajevo.
 • Na Konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora SDA nakon 4. Kongresa Stranke, izabran za generalnog sekretara SDA. Ponovo izabran, na Konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora, 11.06.2009. godine, nakon održanog 5. Kongresa SDA.
 • Na Konvenciji SDA, održanoj 1. februara 2013. godine ponovo izabran za generalnog sekretara Stranke.

 

RADNO ISKUSTVO

 • Od 1994. do 1995. godine načelnik Odjeljenja za izbjegla i raseljena lica Općine Centar, nakon čega postaje direktor općinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti.
 • Od 1996 do 2004. godine imenovan za sekretara Općinskog vijeća Općine Centar.
 • Izabran za poslanika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo na Općim izborima 2006. godine. Ponovo na Općim izborima 2010. godine izabran za poslanika u Skupštini KS.
 • Predsjednik je Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.
 • Član Komisije za ustavna pitanja KS-a od 2004. do 2006. godine, a u Komisiji za zakonodavna pitanja Kantona Sarajevo od 2006. godine. Tokom 2007. godine član Komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti građevinarstva u Ministarstvu prostornog uređenja.
 • Na Općim Izborima 2014. izabran za zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Predsjednik Administativne komisije i član odbora za pravdu i opštu upravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

NAUČNI RADOVI

 • ČasopisPravna misao br 5/6, tema: Organizacija lokalne samouprave u Osmanskoj državi sa specifičnostima vezanim za Bosnu do pojave Ajana, str. 50 – 63., godina izdanja 2002.
 • Knjiga: „Demokratski izbori u Bosni i Hercegovini 1990-2010“ – analiza izbora održanih u BiH od 1990. do 2010. godine.

 

Oženjen, otac dvoje djece.