OPĆI IZBORI 2018
14-sep-2018

OO SDA Živinice: Reforma zdravstvenog sistema je za dobrobit svih pacijenata, ali će i vratiti dostojanstvo i povjerenje u zdravstvene radnike


OO SDA Živinice održao je danas Press konferenciju na temu „reforma zdravstvenog sistema“ na kojoj je govorio dr. Šekib Umihanić, Primarius ortorinolaringolog, Šef klinike za uho grlo nos na UKC Tuzla, inače kandidat SDA za skupštinu Tuzlanskog kantona.
„Jedan od ključnih ciljeva SDA BiH za period 2018-2012. godine sadržanje u Izbornoj platformi za opće izbore 2018. „Stabilnost-Razvoj-integracije“, odnosi se na Reformu sistema zdravstva, pravosuđa, obrazovanja i nauke, čitav svoj profesionalni radni vijek sam posvetio dobrobti pacijenata, te kao hitne i neophodne reformske korake ističem sledeće:

1. Izvršiti modernizaciju i racionalizaciju glomaznog i inertnog zdravstvenog sistema na nivou Tuzlanskog kantona.

• Nakon sistemske analize organizacione strukture zdravstvenog sistema u segmentu primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, urediti pravedniju raspodjelu poslova između ova dva nivoa zdravstene zaštite koja će biti popraćena i finansijski pravednom raspodjelom po principu „novac prati pacijenta“.
• Efikasnije organizirati primarnu zdravstvenu zaštitu u okviru domova zdravlja u općinama Tuzlanskog kantona
• Pokrenuti aktivnosti na uvođenju 24-satne usluge za stanovništvo u svim domovima zdravlja (ne samo u hitnoj pomoći)
• U svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona precizirati „put pacijenta“ kako bi se izbjeglo lutanje i bespotrebno čekanje.

2. Zakonski razdvojiti rad u privatnoj praksi od rada u državnim medicinskim ustanovama.
Inicirati i izgraditi regulatorni i zakonski okvir u kome će biti precizno definirani odnosi rada u privatnoj praksi i državnim medicinskim ustanovama.

3. Vršiti stalno ažuriranje esencijalnih lista uz centralizaciju nabavki lijekova po generičkom imenu, što je jeftinije.
Inicirat aktivnosti na izmjeni i unapređenju zakonskog okvira kojim će se stvoriti uslovi da se domaćim proizvođačima da prednost u odnosu na inostrane, uvijek onda kada su kvalitet cijena i ostali uslovi približno isti.

Relevantne studije pokazuju da danas trošimo oko 80% novaca na lijekove inozemnih proizvođača, a 20% lijekovi proizvedeni u BiH. Iste te studije pokazuju da u postojećim proizvodnim kapacitetima domaćih farmaceutskih kompanija možemo proizvesti 80% potrebnih lijekova. Supstitucija lijekova inostranih proizvođača lijekovima domaćih proizvođača donijela bi milionske uštede, podigla tehnološki nivo domaćih proizvođača, doprinijela novom zapošljavanju farmaceuta, omogućila praksu studentima i naučno-istraživački rad profesorima farmacetskog i medicinskog fakulteta.
„Krajnje je vrijeme da se smanji nivo korupcije u zdravstvu, da zdravstvo prestane biti sinonim za korupciju i da zaštitimo dostojanstvo doktora i ostalih zdravstvenih radnika koji su regrutovani iz najuspješnijih učenika svojih generacija.„ istakao je na krau dr.Šekib Umihanić

OO SDA ŽIVINICE