SDA Novosti
03-avg-2017

Održana redovna sjednica Predsjedništva Asocijacije žena SDA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Sarajevu danas je održana redovna sjednica Predsjedništva Asocijacije žena SDA BiH. Informaciju o radu između dvije sjednice podnijela je predsjednica Senija Bubić. U toku sjednice razgovaralo se o veoma konkretnim pitanjima i planovima za naredne aktivnosti Asocijacije žena. Dogovoreno je da će sljedeća sjednica Predsjedništva AŽ biti organizovana u Goraždu početkom septembra, a sjednica Glavnog odbora u Sraajevu početkom oktobra.

Planirane su naredne aktivnosti i dogovoreno koji su prioriteti u radu Asocijacije žena u narednom periodu. Doneseno je niz bitnih zaključaka, koji će biti dostavljeni kantonalnim, regionalnim i opštinskim odborima, sa obavezama koje treba da preuzmu.

Konstatovano je još jednom da je Asocijacija žena SDA veoma jaka, stabilna i jedinstvena organizacija unutar Stranke demokratske akcije, sa velikim potencijalom, koji svaki dan postaje sve jasniji i prepoznatljiviji.