Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
05-dec-2017

Ministrica Dilberović: BiH ima institucionalnu i pravnu zaštitu intelektualnog vlasništva


“Osnovno pravno reguliranje i administrativno praktikovanje u polju autorskih i drugih prava” naziv je radionice koja je u ponedjeljak počela u Sarajevu, a cilj učesnika koji dolaze iz 16 država srednje Azije i Balkana je organizirati zajedničku platformu o autorskim pravima.

Dobrodošlicu gostima poželjeli su generalni direktor Direkcije za autorska prava Dinçer Ateş, turski ambasador u BiH Haldun Koč, zamjenik savjetnika Ministarstva kulture i turizma Turske Nihat Gul, i predsjednik Udruženja turkijskog svijeta Adnan Teşken, koji su ukazali na važnost zaštitite intelektualnog vlasništva.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović je u uvodnom izlaganju navela da različiti proizvodi ljudskog uma, intelektualni proizvodi, postižu svoju vrijednost umnožavanjem, upotrebom i prikazivanjem drugim ljudima, pa ih nije moguće zaštititi skrivanjem, zatvaranjem, niti bilo kakvom fizičkom zaštitom.

Stoga je, istakla je, razvijen sistem pravne zaštite intelektualnog vlasništva, kojim se pomoću pravnih mehanizama štiti pravo vlasnika. Tako sistem intelektualnog vlasništva postaje moćno oruđe za transformaciju rezultata kreativnosti u kapital i ugled.

– Koristeći iskustva razvijenih država, BiH je stvorila i izgradila institucionalni i pravni okvir zaštite intelektualnog vlasništva, odnosno, autorskih i srodnih prava. Osnovan je Institut za intelektualno vlasništvo BiH i donesen set propisa iz ove oblasti – rekla je ministrica Dilberović.

Dodala je da je od posebne važnosti potreba da se i u BiH postigne visok stepen efikasne i svrsishodne upotrebe intelektualnog vlasništva i njegovog stavljanja u funkciju ekonomskog razvoja, ali i aktuelnih i predstojećih integracijskih procesa.

Izrazila je uvjerenje da će i ubuduće sarađivati s naučnicima, istraživačima i autorima, te ih podržati u postizanju naučnih rezultata, ali i zaštiti prava koja iz njih proističu.

Direktor Institut za intelektualno vlasništvo BiH Josip Merdžo najavio je za 7. decembra održavanje seminara u Mostaru na sveučilištu „Džemal Bijedić, što će biti prilika da se studenti upoznaju sa segmentom intelektualnog vlasništva, inovacijama, načinu kako da zaštite patente iz tehničkih oblasti, s naglaskom na informatičke i tehničke znanosti.

Inače, prva radionica u okviru projekta uspostave zajedničke platforme o autorskim pravima održana u Almatiju, u Kazahstanu, u oktobru ove godine i bila je vrlo plodonosna, te očekuje da će i radionica u Sarajevu rezultirati kvalitetnim rješenjima.

Radionicu u Sarajevu organizira Udruženje turkijskog svijeta, uz podršku Ministarstva kulture i turizma Turske i Generalne direkcije za autorska prava.