SDA Novosti
07-mar-2018

Ministar Bukvarević u Širokom Brijegu: Učinili smo korak naprijed u rješavanju zahtjeva demobilisanih boraca


Sva otvorena pitanja i zahtjeve iz područja boračko invalidske zaštite, rješavati putem dijaloga kroz nadležne institucije na nivou općina, kantona, Federacije i Države.

Nastavkom uspješne saradnje izmedju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata i ministarstva za pitanja branitelja Zapadnohercegovačkog kantona, danas su u Širokom Brijegu razgovaralo se o realizovanim programima ministarstava, kao i o programskim planovima za 2018. godinu.

Sastanku su prisustvovali premijer Zdenko Ćosić, ministar za boračka pitanja Mladen Begić, kao i predstavnici općina i boračkih udruženja Zapadnohercegovačkog kantona.

U okviru analiza rada Federalnog ministarstva u 2017.godini, predočeni su podaci koji se odnose na godišnji obračun ličnih i porodičnih invalidnina za korisnike sa područja Zapadnohercegovačkog kantona, a kako slijedi, 3.943 RVI i 483 porodica poginulih u ukupnom iznosu od 13.336.880,27 KM, a novčanih naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja za Zapadnohercegovački kanton, 531 korisnik u iznosu od 1.528.341,38 KM.

Prema riječima ministra Bukvarevića, ostvaren je vrlo dobar dijalog i  po pitanjima o kojima se slažu i po pitanjima koja su otvorena, a najvažniji zaključak današnjeg sastanka, kao i sastanka prethodnog dana u Mostaru je, da se sva otvorena pitanja i zahtjevi iz područja boračko invalidske zaštite rješavaju putem dijaloga kroz nadležne institucije na nivou općina, kantona, Federacije i Države.

Zatraženo je i od  resornog federalnog ministarstva i Vlade Federacije BiH, da upute zahtjev Parlamentu Federacije BiH da već na slijedećoj sjednici usvoji Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, kao i da nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca, što prije ide u proceduru.