Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
16-feb-2017

Ministar Bukvarević u radnoj posjeti Općini Trnovo


Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević na poziv načelnika Ibre Berila, u radnoj posjeti općini Trnovo. U okviru posjete ministar Bukvarević je obišao dvije boračke porodice povratnike na području entiteta RS.

Razgovarano je o općoj situaciji u boračkoj populaciji, problemima i potrebama boračkih kategorija općine Trnovo.  Posebno su razmatrani  projekti: zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, zapošljavanja i samozapošljavanje boraca kroz boračke zadruge, Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, Fondacije za stambeno zbrinjavanje boraca, obilježavanje značajnih  datuma i ličnosti iz odbrambeno – oslobodilačkog rata i drugih, više lokalnih tema i problematika, koje su aktuelne za  boračke kategorije  sa prostora općine Trnovo.

„Mi smo u protekloj godini dana imali pet pripravnika, svih pet smo primili u radni odnos, a troje od njih su djece naših šehida“, istakao je načelnik Berilo.

„Svi demobilisani borci i članovi njihovih porodica, bez obzira gdje žive u BiH, mogu aplicirati na grantove našeg ministarstva. Mi smo porušili sve kantonalne i entitetske granice, jer želimo da i sve boračke kategorije –  povratnici mogu podnositi zahtjeve  i koristiti pomoć ministarstva“, istakao je ministar Bukvarević.

„Dogovorili smo se sa načelnikom Berilom da ćemo zajedno, općina Trnovo i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, pomoći rekonstrukciju krovova za pet boračkih porodica u općini Trnovo, koje se nalaze u izuzetno lošem stanju“, naglasio  je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra