SDA Novosti
20-nov-2017

Međunarodni dan djeteta – Asocijacija “FATMA” SDA BiH


Novembar u svijetu se obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da se podsjetimo na potrebu zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. novembra 1989. godine u cijelome svijetu se obilježava Međunarodni dan djeteta.

Obilježavanje ima za cilj bolje razumijevanje, prihvaćanje i dobrobit za svu djecu, te da se ukaže na potrebu zaštite djece od zloupotreba, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Također se žele potaknuti svi koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava osnov izgradnje naprednog društva.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom međusobne podrške svih živih bića i ljepotama različitosti.

Tim povodom danas je Predsjednica “FATME” SDA BiH dr. Kenela Zuko posjetila Roditeljsku kuću u kojoj su smještena djeca oboljela od raka i njihove porodice, te izrazila svoju punu podršku radu kuće, naglašavajući da je Asocijacija “FATMA” SDA BiH u svojim programskim aktivnostima uvijek pružala podršku porodici i bila uz osnaživanje i razvoj cjelokupne ličnosti djece, naročito djece koja su oboljela ili kojoj su uskraćena osnovna prava, na ćemu će Asocijacija i nastaviti raditi.

Asocijacija “FATMA” SDA BiH