Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
11-jan-2018

Mahmutbegović uputila dopis Vladi FBiH: Lijekovi za melanom moraju biti na listi


Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović uputila je Vladi Federacije BiH i Ministarstvu zdravstva FBiH molbu da još jednom preispitaju odluku o Listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH koja ne sadrži potrebne lijekove za oboljele od metastatskog melanoma.

– S obzirom na to da se pacijenti oboljeli od metastatskog melanoma nalaze u veoma nezavidnoj situaciji, te da je za njih prijedlog ove odluke pitanje adekvatnog i dostojanstvenog liječenja, molim da Ministarstvo i Vlada FBiH još jednom preispitaju odluku, te da se u predloženu odluku o Listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH uvrste u grupu citostatika-osnovna lista, za prvu liniju terapije metastatskog melanoma lijekovi za: ciljanu terapiju kombinacije MEK i BRAF inhibitora za pacijente sa metastatskim melanomom čiji su tumori BRAF pozitivni i imunoterapiju sa PD-1 protutijelima koja je namijenjena pacijentima sa metastatskim melanomom čiji su tumori BRAF negativni i pacijentima sa metastatskim melanomom čiji su tumori BRAF pozitivni, a koji nisu sa velikim simptomima metastatske bolesti – napisala je Mahmutbegović u dopisu upućenom Glavnom sekretarijatu Vlade FBiH.

Podsjećamo da je Federalno ministarstvo zdravstva 27. decembra 2017. godine Vladi FBiH dostavilo Prijedlog odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH, koji bi se trebao naći na dnevnom redu današnje sjednice Vlade FBiH.

Članovi Udruženja oboljelih od melanoma jučer su također uputili apel i zatražili od Vlade FBiH da ne prihvati ovakav prijedlog liste lijekova, jer bi to značilo da pacijenti oboljeli od ove izrazito teške bolesti i dalje neće imati pristup inovativnim lijekovima, koji jedini imaju pozitivan učinak na liječenje.

(Faktor)