Aktuelno u BiH
04-dec-2017

Mahmutbegović: Osobama s invaliditetom treba podrška svakog dana 3 December, 2017 17:18


Osobama s invaliditetom treba podrška svakog dana, a ne samo na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. decembra, poručila je potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović tokom sastanka s v.d predsjednicom Udruženja ”Donna” Bugojno Nihadom Hadžić.

– Važno je ipak i danas ukazati na potrebu da se stvaraju kvalitetni preduslovi za inkluziju osoba s invaliditetom u društvo, da se poboljša kvalitet života te da se konstantno radi na uklanjanju barijera s kojima se invalidne osobe susreću. Cilj treba da nam bude potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešće u društvu osoba s invaliditetom – istakla je Mahmutbegović.

Naglasila je da je potrebno ukazivati i na sve dobrobiti koje podrazumijeva integrisanje osoba s invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog, kulturnog i sportskog života.

Hadžić je istakla da osobe s invaliditetom imaju svoje vrijednosti, kvalitete, znanja te da mogu doprinijeti boljem društvu, što pokazuju i rezultati koje postižu u mnogim oblastima.

Poručila je i da se osobe s invaliditetom susreću s problemima među kojima su arhitektonske barijere, problem obrazovanja, ortopedskih pomagala i zapošljavanja osoba s invaliditetom, saopćeno je iz kabineta potpredsjednice FBiH.

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom posvećeno je Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i UN Agendi za održivi razvoj 2030.