REGIONALNI ODBORI SDA

Regionalni odbori SDA

BOSANSKA KRAJINA – PRIJEDOR
Predsjednik: Senad Bratić
Adresa: Zanatska bb, Prijedor
Tel/Fax: 052/ 234-347

BOSANSKA KRAJINA – BANJA LUKA
Predsjednik: Ahmet Čirkić
Adresa: Simeuna Đaka 35, Banja Luka
Tel/Fax: 051/ 218-355

SJEVERNA BOSNA
Predsjednik: Mujo Zukanović
Adresa: Karađorđeva obj.\”b\”, Doboj
Tel/Fax: 053/ 225-429

SREDNJE PODRINJE
Predsjednik: Dževad Mahmutović
Adresa: Svetog Save bb, Zvornik
Tel/Fax: 056/ 214-163

GORNJE PODRINJE
Predsjednik: Kemo Čamdžija
Adresa: Nikole Pašića 4, Višegrad
Tel/Fax: 058/ 623-106

ISTOČNA HERCEGOVINA
Predsjednik: Ismail Čampara
Adresa: Herceg Stjepana broj 2, Gacko
Tel: 061/ 312-517