KANTONALNI ODBORI SDA

Kantonalni odbori SDA

UNSKO-SANSKI KANTON
Predsjednik: Šemsudin Dedić
Adresa: Bosanska 7, Bihać
Tel/Fax: 037/ 222-002
E-Mail: kosdausk@sda.ba

POSAVSKI KANTON
Predsjednik: Sejad Delić
Adresa: Titova bb, Odžak
Tel/Fax: 031/ 761-052
E-Mail: kosdapk@sda.ba

TUZLANSKI KANTON
Povjereništvo: Amir Fazlić
Adresa: Trg Slobode bb, 75.000 Tuzla
Tel: 035/ 257-511 Fax: 035/ 257-510
E-Mail: kosdatk@sda.ba

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Predsjednik: Miralem Galijašević
Adresa: Školska 2, Zenica
Tel/Fax: 032/ 444-020
E-Mail: kosdazdk@bih.net.ba kosdazdk@sda.ba

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON – GORAŽDE
Povjereništvo: Mirsad Žuga
Adresa: Sinan Paše Sijerčića 17, Goražde
Tel/Fax: 038/ 221-207
E-Mail: kosdabpk@sda.ba kosdabpk@bih.net.ba

SREDNJOBOSANSKI KANTON
Predsjednik: Asim Mekić
Adresa: Lukačka 6, Travnik
Tel: 030/ 541-550 Fax: 030/ 511 – 094
E-Mail: kosdasbk@sda.ba kosdasbk@bih.net.ba

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Predsjednik: Edin Mušić
Adresa:Rade Bitange 13, Mostar
Tel: 036/ 556-100 Fax: 036/ 556-101
E-Mail: kosdahnk@sda.ba

SARAJEVSKI KANTON
Predsjednik: Asim Sarajlić
Adresa: Obala Kulina bana 20, Sarajevo
Tel: 033/ 442-564 Fax: 033/ 207-095
E-Mail: kosdask@sda.ba kosdasa@bih.net.ba

LIVNO – KANTON 10
Predsjednik: Sead Hadžijahić
Adresa: Milošnik bb, Livno
Tel/Fax: 034/ 200-634
E-Mail: kosdalivno@sda.ba

BRČKO DISTRIKT
Predsjednik: Esad Kadrić
Adresa: Meše Selimovića 14, Brčko
Tel/Fax: 049/ 212-667
E-Mail: odborsdabrcko@gmail.com