CENTRALA SDA

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – CENTRALA

Ul. Mehmeda Spahe 14 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 216 906; 569 190
Fax: +387 (0)33 225 363

Ul. Alije Isakovića 1/3 Sarajevo
Tel: +387 (0)33 55 37 15
Fax: +387 (0)33 66 39 70
E-mail: sda@bih.net.ba

ASOCIJACIJA MLADIH SDA

Ul. Alije Isakovića 1 Sarajevo
Tel: 387 (0)33 25 53 88
E:mail: infoamsda@sda.ba

ASOCIJACIJA FATMA

Ul. Alije Isakovića 1 Sarajevo
Tel/Fax: +387 (0)33 44 29 85
E:mail: fatma@sda.ba

POLITIČKA AKADEMIJA SDA

Ul. Alije Isakovića 1 Sarajevo
Tel/Fax: +387 (0)33 44 40 95
E:mail: akademija@sda.ba

*oznacava obavezan unos