SDA Novosti
10-okt-2017

Klub vijećnika SDA: Podržali smo volju građana o davanju naziva Sportskoj dvorani na Grbavici


Klub vijećnika SDA Novo Sarajevo oglasio se u povodu davanja naziva Sportskoj dvorani na Grbavici ističući kako su oni podržali volju građana.
U saopćenju za javnost se navodi da je na 11. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj 26. septembra ove godine, donesena Odluka o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici, kojom se sportskom objektu daje naziv Sportska dvorana “Novo Sarajevo”. Od ukupno 31. vijećnika “za” je glasalo 17 vijećnika.”Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Novo Sarajevo (od devet vijećnika )podržao je prijedlog Komisije za odnose sa mjesnim zajednicama i javna priznanja Općinskog vijeća, koja je organizovala i provodila javnu raspravu. U skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Novo Sarajevo od 30.05.2017. godine Javna rasprava po Nacrtu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani provedena u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Vijeća, mjesnim zajednicama, koordinaciji boračkih udruženja i organizacijama civilnog društva, u trajanju od 30 dana do 29.06.2017. godine”, saopćeno je iz Klub vijećnika SDA Novo Sarajevo.Dalje navode da imajući u vidu činjenicu da se većina građana tokom jednomjesečnog trajanja javne rasprave (78 posto) po mjesnim zajednicama opredijelilo za naziv Sportska dvorana Novo Sarajevo, pored još tri prijedloga od kojih su Sportska dvorana Goran Čengić, Sportska dvorana Vinko Šamarlić i Sportska dvorana Zamo Dučić ili Grbavica, Klub vijećnika SDA je podržao volju građana, a ne pojedine političke stranke koje žele na jeftin i beskrupulozan način doći do političkih poena.

“Naziv Novo Sarajevo predložilo je 14 mjesnih zajednica i Koordinacija boračkih udruženja Novo Sarajevo (koja broji jedanaest udruženja), dok su naziv Goran Čengić predložile tri novosarajevske mjesne zajednice, što dovoljno govori o tome da je SDA na strani građana i da je prepoznala ono što građani žele. Općina Novo Sarajevo ima veliki broj zaslužnih ljudi,boraca i heroja zato odlučno stojimo iza toga da je najbolje da nosi neutralan naziv,a prepoznatljiv za područje na kome se nalazi”, piše u saopćenju.

Ističu da iskreno žele što sportska dvorana služi svojoj svrsi u punom kapacitetu, da se u istoj odigravaju međunarodni sportski turniri i takmičenja, da okuplja što više mladih ljudi što joj je i primarna namjena.

“Ovom prilikom poručujemo našim sugrađanima da ćemo uvijek raditi u njihovom interesu, podržavati volju većine i da ćemo, kao i do sada i dalje na dostojanstven način obilježavati i sjećati se svih naših šehida i poginulih boraca, heroja i velikana prilikom obilježavanja značajnih datuma i događaja”, navode oni.

Zaključuju da je Klub vijećnika SDA Novo Sarajevo podržao, također i prijedlog Komisije da se u dvorani postavi Spomen – ploča na kojoj će biti upisana sva zaslužna imena iz oblasti sporta sa područja općine, a koji su dali svoj doprinos u odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.