SDA Novosti
11-sep-2017

Goražde: Kantonalni odbor Asocijacije žena SDA Bosansko-podrinjskog kantona Goražde domaćin Asocijaciji žena SDA Bugojno


U subotu, 09. septembra 2017. godine Kantonalni odbor Asocijacije žena SDA Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bio je domaćin Asocijaciji žena SDA Bugojno na čelu sa Predsjednicom Amelom Haračić.

Tokom boravka u Goraždu, u prostorijama KO SDA BPK Goražde održan je radni sastanak članica Asocijacije žena SDA, kojem su prisustvovali Aida Obuća, predsjednica KO AŽ SDA BPK Goražde, Amela Haračić, predsjednica OO AŽ SDA Bugojno, Aida Crnčalo, predsjednica OO AŽ Pale u FBiH, Indira Omerbašić, predsjednica OO AŽ SDA Foča u FBiH, Alma Obuća, potpredsjednica OO AŽ SDA Goražde, Mustafa Kurtović, predsjednik KO SDA BPK Goražde, Adis Halilović, predsjednik OO SDA Goražde, Emir Oković, Premijer BPK Goražde.

Razgovarano je o trenutnom položaju žena i ulozi žena na BH političkoj sceni i istaknuto je da je uloga žene u politici u Bosni i Hercegovini, marginalizirana, te da je zastupljenost žena u političkom i javnom životu BiH veoma mala. I pored uvođenja kvota u Izborni zakon, zastupljenost žena u tijelima vlasti nije na zadovoljavajućem nivou, što karakterizira raskorak između normativnog i stvarnog stanja. Učesnici sastanka zaključili su da je potrebno puno više napora i volje, prije svega u široj zajednici i to na način da se naše tradicionalno društvo navikne na činjenicu prisutnosti žena u politici.

Istaknuto je da je određena odgovornost za ovakav minorizirajući stav i na bosanskohercegovačkim ženama jer su žene još uvijek  na prekretnici između svoje tradicionalne uloge u društvu i svojih novih političkih ambicija.

Također je razgovarano i o aktivnostima realizovanim u proteklom periodu, te saradnji na postojećim i novim projektima koje će Asocijacija žena SDA, provoditi sa ciljem jačanja Asocijacije žena u ova dva Kantona,  kao i veću afirmaciju žena, njihovo zapošljavanje, obrazovanje i edukaciju. U vezi toga razgovarano je i o provedbi budućih planova i aktivnosti  i njihovom što uspješnijem realizovanju.

Tokom boravka u Goraždu gošće su obišle kulturne institucije, kao i kulturno-historijske spomenike. Cilj ove posjete, osim uspostavljanja saradnje između dvije Asocijacije žena,  jeste i razmjena iskustava u cilju boljeg i aktivnijeg angažmana žena  u politici, a samim tim i za kvalitetniji život žena u čitavom društvu.  Posjeta je protekla u lijepoj atmosferi i druženju.

(Asocijacija žena)