Aktivnosti predstavnika SDA u vlasti
20-jan-2016

Genjac : Njemačka bi voljela da BiH malo bolje pripremi aplikaciju za članstvo u EU


Bosna i Hercegovina treba što prije podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, jer vrijeme je tu izuzetno bitno, međutim s obzirom na to da aplikacija ima značaj samo ukoliko nailazi na pozitivan odgovor svih značajnih faktora u Brisel, treba vidjeti šta je sa bh. uslovima, i lobirati ili osigurati pozitivan odnos članica Evropske unije prema toj aplikaciji, smatra Halid Genjac, član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH.

Prema njegovim riječima, ukoliko taj stav nije jedinstven u Briselu, ukoliko ima različitih gledanja na aplikaciju od pojedinih, pa i veoma značajnih članica EU-a, “možemo imati podnesenu aplikaciju koja će negdje čekati u nekoj briselskoj fioci, a onda se postavlja pitanje zašto se žurimo sa njenim podnošenjem”.

“Ima različitih informacija, jedan dio koji dolazi iz diplomatskih kontakata te drugi dio medijskih informacija, i kada se sve sabere moj utisak je da još uvijek nemamo jasan, jedinstven i pozitivan odnos članica EU prema aplikaciji BiH za članstvo u EU. Mislim da je vrlo značajno stanovište Njemačke koja bi prema mojim informacijama u ovom trenutku voljela da mi malo bolje pripremimo aplikaciju za članstvo u EU. Imajući u vidu i britansko-njemačku inicijativu, i ulogu i Njemačke i Velike Britanije u cjelokupnom obnovljenom pristupu EU, mislim da to ne treba zanemariti”, poručio je Genjac komentarišući najavu da bi Bosna i Hercegovina do kraja januara trebala predati aplikaciju za članstvo u EU.

Član Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH naveo je da će se pred BiH, osim tri poznata uslova za kredibilnu aplikaciju za članstvo: efikasan mehanizam koordinacije, adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU nakon ulaska Hrvatske u članstvo, te provedbe reformskih procesa (agende),  vrlo brzo naći i objavljivanje rezultata popisa stanovništva u BiH, sprovedenog u oktobru 2013.

On navodi da se sa dobivanjem rezultata popisa stanovništva osiguravamo pretpostavku za izgradnju sektorskih strategija u svim oblastima koje su od presudnog značaja za kretanje BiH na evropskom putu.

“Druga stvar je da nakon podnošenja aplikacije za članstvo Evropska komisija upućuje svakoj državi upitnik, takozvani avi koji je primjer za Hrvatsku sadržavao preko 4.000 pitanja. Veliki dio tih pitanja je takav da se odgovor može naći samo u rezultatima popisa stanovništva. Tako banalno pitanje, koje je prvo, je recimo – Koliko imate stanovnika? Tako da sasvim sigurno očekujem da će potpuno prirodno objava rezultata popisa stanovništva u BiH biti jedan od uslova za odgovor na aplikaciju, a to znači i uslov za podnošenje aplikacije za članstvo”, naglasio je Genjac.

Adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU nakon ulaska Hrvatske u članstvo jedno je od pitanja za koje se očekuje da će pregovori sa Briselom trajati i u narednim mjesecima.