SDA Novosti
31-okt-2018

Edukativno-rekreativana ekskurzija povodom Dana nastavnika u organizaciji Asocijacije „FATMA“ BiH


Asocijacija „FATMA“ BiH među svojim važnim programskim ciljevima ima promociju kvalitetnog obrazovanja kao preduvjeta izgradnje uspješnog društva.

U tom kontekstu, kroz različite aktivnosti Asocijacija daje svoj doprinos ostvarenju ovog važnog zadatka.

Među ostalim, a već tradicionalno, Asocijacija „FATMA“ BiH na čelu sa predsjednicom dr Kenelom Zuko, organizuje edukativnu ekskurziju povodom Međunarodnog dana nastavnika.
Ove godine, ovo ugodno i korisno putovanje za oko 170 članica i simpatizerki Asocijacije „FATMA“ je realizovano u Primoštenu i Splitu.

Pored ugodnog i rekreativnog apekta putovanja, druženje je rezultiralo i konkretnim dogovorima i planovima o radu na pitanjima značajnim za obrazovni sistem, ali i načinima saradnje među općinskim organizacijama Asocijacije „FATMA“ iz cijele Bosne i Hercegovine.