SDA Novosti
18-sep-2017

Članice Predsjedništva Asocijacije žena SDA u posjeti BPK


Članice Asocijacije žena SDA BiH boravile su u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu.
U subotu su posjetile Goražde, gdje je u prostorijama Stranke održana proširena sjednica Predsjedništva AŽ SDA BiH, a nakon toga i tribina na temu „Odgovori SDA na aktuelna politička pitanja u BiH“.

U nedelju su članice Predsjedništva AŽ SDA BiH, na čelu sa predsjednicom Senijom Bubić posjetile OO AŽ SDA Foča – Ustikolina, gdje su održale sastanak sa članicama AŽ. Sastanku je prisustvovao i načelnik Opštine g. Zijad Kunovac.  Predsjednica OO AŽ SDA Foča- Ustikolina g-đa Indira Omerbašić prezentirala je dosadašnje aktivnosti Asocijacije žena u njihovom opštinskom odboru, te se zahvalila predsjednici Bubić i članicama Predsjedništva na posjeti njihovom Opštinskom odboru. Predsjednica Bubić je naglasila da OO AŽ Ustikolina jeste jedan malobrojan odbor, ali da su njihove aktivnosti na zavidnom nivou i nimalo zanemarive. Načelnik opštine g. Zijad Kunovac se takođe zahvalio članicama AŽ na posjeti, s nadom da će ovakvih sličnih posjeta biti što više u narednom periodu, naglasivši je da za ove male sredine posebno važna podrška sa viših nivoa.

Razgovarano je i o sadašnjoj poziciji žena u društveno-političkom životu i načinu poboljšanja i aktivnijeg učešća žena u istom.

Nakon toga članice Predsjedništva su posjetile i OO AŽ SDA Pale – Prača, gdje su održale sastanak sa članicama AŽ, na čelu sa predsjednicom OO Aidom Crnčalo. Predsjednica Aida Crnčalo izrazila je veliku zahvalnost i zadovoljstvo posjetom, te je prisutne upoznala sa aktivnostima koje provodi AŽ SDA u njhovoj opštini. U znak sjećanja na posjetu, predsjednici Bubić uručen je rad jedne od članica AŽ, rađen na alu foliji. Opštinski odbor AŽ Pale u F BiH aktivno radi na promovisanju i edukaciji svojih članica, provodeći niz aktivnosti. Predsjednica Bubić se zahvalila u ime Predsjedništva, te izrazila nadu da će ovaj Odbor nastaviti sa svojim radom, kao i u proteklom periodu.

Ovom posjetom nastavljena je praksa Predsjedništva Asocijacije žena SDA BiH da sjednice održava u svim područjima Bosne i Hercegovine, s ciljem približavanja članstvu i direktne komunikacije sa članicama.

(Asocijacija žena SDA)